Om oss


Viktor Koposov
Chairman of the board of the Law office INLAT PLUS

Advokatfirmaet "INLAT PLUS" ble stiftet i 1996, og er et av de mest aktive og kjente firmaer på det juridiske tjenestemarkedet i Republikken Latvia. Omfanget av juridiske tjenester som tilbys av firmaet er nok til å tilfredsstille krav fra alle typer klienter.

Det er flere avdelinger i firmaet: generelle juridiske tjenester, fast eiendom og revisjon. I tillegg til normal klient betjening fra det hovedkontoret har firmaet også en rekke spesialister som leder de juridisk tjenestene ute i mange store bedrifter.

De ansatte hos "INLAT PLUS" er erfarne og kvalifiserte advokater – spesialister innen konfliktløsing (i forlik, rettsaker og med statlige institusjoner), utarbeidelse av ulike dokumenter, registrering av selskaper og varemerker, transaksjoner med fast eiendom, bank- og finansoperasjoner, toll-, opphavs- og skatterett, etc. Firmaet har en egen revisjongruppe og kan også bidra med notarer, takstmenn, o.l. spesialister.

"INLAT PLUS" publiserer regelmessig artikler om aktuelle juridiske temaer og bidrar med juridisk dokumentasjon i kjente aviser og tidsskrifter slik som "Business & Baltikum", "Komersant Baltic", "Republikk", "Time", "Latvias handel", "Balanse" o.a.

"INLAT PLUS" gir forelesninger på radio, fjernsyn, i undervisnings institusjoner og bedrifter i Latvia, deltar i internasjonale utstillinger og konferanser (i Potsdam o.a.). Vi har utstrakte internasjonale forbindelser (i Tyskland, Russland, Hviterussland, Estland, Litauen o.a.) som gir oss gode muligheter til å bistå Latviske bedrifter i utlandet og utenlandske bedrifter I Latvia.

"INLAT PLUS" er forfatter av svært populære bøker innen utarbeiding av avtaler, juridiske dokumenter, eiendomforvaltning o.a. (på latvisk og russisk). Bøkene er skrevet på bakgrunn av vår egen lange erfaring og inneholder eksempler på de fleste typer avtaler i.h.t. det aktuelle lovverket.

Vi arbeider individuelt med hver klient og garanterer en profesjonell og ¿rlig holdning for å bidra til å unngå at problemer oppstår og å løse problemer som har oppstått.

Kontaktene

Adresse:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Brivibas 40-15, LV-1050, Riga, Latvia (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv