Apie mus


Viktor Koposov
Chairman of the board of the Law office INLAT PLUS

Teisinių paslaugų biuras INLAT PLUS nuo savo įsikūrimo 1996 metais yra viena iš aktyviausiai veikiančių ir garsiausių kompanijų Latvijos juridinių paslaugų rinkoje. Kompanijos teikiamų teisinių paslaugų rūšių gausa neabejotinai gali patenkinti net pačių reikliausių klientų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) poreikius.

Kompanijoje yra keli padaliniai: bendrasis teisinis skyrius, nekilnojamo turto skyrius ir audito skyrius. Kompanijos specialistai ne tik aptarnauja klientus pagrindiniame biure, bet ir vadovauja daugelio stambių Latvijos įmonių juridiniams skyriams tokiu būdu prisidėdami prie jų veiklos.

“INLAT PLUS teisinių paslaugų biure dirba kvalifikuoti ir patyrę teisininkai, kurių specializacija — konfliktinių situacijų sprendimas (ikiteisminių ginčų ir teisminių bylų nagrinėjimas, ginčų su valstybinėmis institucijomis sprendimas), o taip pat įvairių dokumentų rengimo specialistai, verslo įmonių steigimo ir teisinės paramos specialistai, operacijų su nekilnojamu turtu, prekių ženklų, finansinių ir banko operacijų specialistai, atskirų sričių: draudimo, muitinės, autorinių teisių, mokesčių teisės specialistai, prisiekusysis kontrolierius ir auditorių grupė. Atskiriems klausimams išspręsti pasitelkiami taip pat ir prisiekusieji advokatai, notarai, vertintojai, ekspertai ir kiti savo srities žinovai. Mūsų kompanija yra Latvijos Prekybos ir pramonės rūmų narė.

Teisinių paslaugų biuras “INLAT PLUS” nuolatos publikuoja įvairių dokumentų projektus bei straipsnius aktualiomis teisinėmis temomis tokiose Latvijos masinės informacijos priemonėse kaip žinomi laikraščiai “Verslas & Baltija”, “Komersantas Baltic”, “Respublika”, “Laikas” ir žurnalai “Latvijos Prekybos ir pramonės rūmų žinynas”, “Latvijos prekybininkas”, “Balansas” ir daugelis kitų.

Kompanijos specialistai atlieka mokslo ir tiriamuosius darbus teisinės praktikos srityje, pasisako per radiją ir televiziją, skaito paskaitas mokymosi įstaigose ir Latvijos įmonėse.

Teisinių paslaugų biuras “INLAT PLUS” dalyvauja tarptautinėse parodose (Potsdame ir kt.), palaiko plačius tarptautinius ryšius su Vokietija, Rusija, Baltarusija, Estija, Lietuva ir kt. šalimis, todėl gali suteikti būtiną teisinę pagalbą užsienyje bei padėti Latvijoje turintiems verslą užsieniečiams.

Teisinių paslaugų biuras “INLAT PLUS” latvių ir rusų kalbomis išleido itin populiarias teisininkų ir verslininkų tarpe knygas “Verslo ir komercinių sutarčių pavyzdžiai”, “Sandorių įforminimas ir nekilnojamo turto valdymas”. Šiose knygose apibendrinta verslo sutarčių, tame tarpe komercinių ir nekilnojamo turto sutarčių sudarymo patirtis, pateikiami įvairių rūšių dokumentų pavyzdžiai, apžvelgiami mokesčių klausimai. Knygos parašytos remiantis naujausia praktika ir atsižvelgiant į pastarųjų metų pokyčius Latvijos įstatimdavystėje. Turėdamas ilgametę profesionalios veiklos patirtį, teisinių paslaugų biuras “INLAT PLUS” spręsdamas savo klientų problemas suteikia kvalifikuotą teisinę pagalbą. Su kiekvienu klientu mes dirbame individualiai ir galime garantuoti profesionalų bei sąžiningą iškilusios problemos nagrinėjimą.

Kontaktai

Adres:
Tel.:
Faks:
E-mail:
Brivibas 40-15, Ryga, LV-1050, Latvija (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv