Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

11. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Tiesiskā palīdzība aktīvu atgriešanā no bankām
Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzinusi AS „PNB banka” par maksātnespējīgu, kā arī ņemot vērā arvien biežāk notiekošos gadījumus, kad atsevišķas Latvijas bankas aptur operācijas ar klientu aktīviem vai atsakās pildīt klientu rīkojumus, 
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem sekojošos pakalpojumus, lai aizstāvētu viņu intereses banku priekšā:  
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Tiesiskā palīdzība aktīvu atgriešanā no bankām

Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzinusi AS „PNB banka” par maksātnespējīgu, kā arī ņemot vērā arvien biežāk notiekošos gadījumus, kad atsevišķas Latvijas bankas aptur operācijas ar klientu aktīviem vai atsakās pildīt klientu rīkojumus, 
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem sekojošos pakalpojumus, lai aizstāvētu viņu intereses banku priekšā: 
 
- pieteikuma valsts garantētās atlīdzības saņemšanai sagatavošana un iesniegšana ar bankas „Citadele” starpniecību, klientu interešu pārstāvēšana bankā “Citadele”;
- kreditoru pretenzijas sagatavošana un iesniegšana AS „PNB banka” maksātnespējas procesā, kā arī pieteikumu un pretenziju sagatavošana un iesniegšana attiecībā uz citām bankām, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā;
- klientu interešu pārstāvēšana AS „PNB banka” maksātnespējas procesā, ka arī citu banku priekšā; 
- tiesiskā palīdzība tādu klientu aktīvu izvešanā, kurus bankas ir kvalificējušas kā čaulas kompānijas un ar kuriem bankām ir jāizbeidz sadarbība saskaņā ar likumu, palīdzība kontu atvēršanā tādām kompānijām citās bankās ārpus Latvijas;
- tiesiskā palīdzība tādu klientu aktīvu izvešanā, ar kuriem bankas izbeidz sadarbību pēc pašu banku iniciatīvas;
- atsevišķu banku darbību tiesiskuma analīze attiecībā uz atteikumu veikt operācijas ar klientu aktīviem un klientu aktīvu „iesaldēšanu”, attiecīgās konsultācijas;
- FKTK iesaistīšana izskatot strīdus ar bankām, sūdzību un pieteikumu sagatavošana;
- prasības pieteikumu pret bankām iesniegšana par zaudējumu atlīdzību, nepamatoti ieturēto līdzekļu atgriešanu, klientu interešu pārstāvēšana tiesā.