Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

22. septembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Tiesiskā palīdzība aktīvu atgriešanā no bankām
Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzinusi AS „PNB banka” par maksātnespējīgu, kā arī ņemot vērā arvien biežāk notiekošos gadījumus, kad atsevišķas Latvijas bankas aptur operācijas ar klientu aktīviem vai atsakās pildīt klientu rīkojumus, 
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem sekojošos pakalpojumus, lai aizstāvētu viņu intereses banku priekšā:  
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Grozījumi LR Imigrācijas likumā

Turpmāk uzturēšanās atļauju saņēmušajiem ārzemniekiem saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29. vai 30.punktu, atkārtoti pieprasot uzturēšanās atļauju, nāksies iemaksāt valsts budžetā nodevu 5000 euro apmērā. Tātad šis noteikums attiecas uz ārzemniekiem, kuri ir saņēmuši uzturēšanās atļauju pamatojoties uz ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nekustamajā īpašumā vai pamatojoties uz to, ka viņiem ir pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi.
Augstāk minēto maksājumu 5000 euro apmērā var veikt vienā maksājumā atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī vai pa daļām: pirmo maksājuma daļu 1000  euro apmērā veicot atkārtotās termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas brīdī, un turpmākās maksājuma daļas — katru 1000 euro apmērā — veikt ik gadu, reģistrējot termiņuzturēšanās atļauju.