Jebkura lieta ir risināma.

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Aktuāli

Kompleksa juridiskā apkalpošana

KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.

Grozījumi LR Imigrācijas likumā

2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.

Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā

2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.

Bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanas noformēšana, aizsardzības noteikšana no izraidīšanas (izdošanas)

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā šādus pakalpojumus bēgļa vai alternatīvā statusa saņemšanas jomā:

Skotijas Partnerība

Juridiskais birojs INLAT PLUS paziņo, ka no šī brīža mēs paplašinām mūsu darbību un sniedzam pakalpojumus kompāniju reģistrācijā un tiesiskā nodrošināšanā Skotijā. Sadarbībā ar mūsu partneriem, mēs esam gatavi sniegt klientiem juridisko palīdzību, kas saistīta ar kompānijas reģistrāciju Skotijas Partnerības veidā.

MEKLĒJAM MANTINIEKUS

JURIDISKAIS BIROJS INLAT PLUS meklē mantiniekus Londonā 2005.gadā mirušās Anna Natushka Osten-Sacken, dzimušas 1913.gada 5.jūnijā, mantojuma noformēšanai. Zvaniet: 26403577, 67505970; rakstiet: ip@inlatplus.lv

MEKLĒJAM MANTINIEKUS

JURIDISKAIS BIROJS INLAT PLUS meklē mantiniekus Anglijā mirušās Marie-Anne Rita Ingeborg Zarine, dzimušas 1927.gada 30.septembrī Zviedrijā, mantojuma noformēšanai. Zvaniet: 26403577, 67505970; rakstiet: ip@inlatplus.lv .

Eiro ieviešana Latvijā

Lai kā mēs arī vēlētos novilcināt šo brīdi, jo jebkuras pārmaiņas sākumā izraisa bailes, ar 2014.gada 1.janvāri Latvija iestāsies eirozonā. Lai eiro ieviešanas process nepārsteigtu, ir vērts sagatavoties iepriekš, saprast un aptvert, kā tas notiks. Mūs sagaida vairāki eiro ieviešanas posmi.

Biznesa organizēšana un vadīšana Latvijā kļūst vēl izdevīgākā

No 2013.gada Latvijā tiks ievests labvēlīgākais nodokļu režīms Latvijas holdinga kompānijām. Ar 2013.gada 1.janvāri tiks izslēgts Latvijas Likuma par uzņēmuma ienākuma nodokli 3.panta 4.daļas 1.punkts, kurš agrāk uzlika pienākumu maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli 10% apmērā no dividenžu summām. Tādējādi, Latvijas meitas uzņēmumi, maksājot dividendes mātes kompānijām – Latvijas nerezidentiem, būs atbrīvoti no šī ienākuma nodokļa samaksas.

Apskats par Darba likuma grozījumiem

24.martā pasludināti un 25.martā stājās spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā (Saeimā pieņemti 04.03.2010).

PVN viesnīcām - 10%

Ar 2010.gada 1.maiju pievienotas vertibas nodoklis (PVN) viesnicam Latvija tiks samazinats no 21% uz 10%. To paredz sodien Saeima galigaja lasijuma pienemtas izmainas likuma par PVN. (25.03.2010. http://www.baltic-course.com)

Ja jūs nelikumīgi atlaida

Darbinieki, kuru tiesības tika aizskartas atlaišanas rezultātā un kuri nepiekrīt darba devēja darbībām atlaišanas gaitā, var griezties pie mums un saņemt kvalificētu juridisko palīdzību visos viņu interesējošajos jautājumos.

Jaunumi nodokļu aplikšanas jomā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Informācija par izmaiņām likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likuma grozījumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri, izsludināti 02.12.2008.
Būtiskākās izmaiņas likumā skar jūrniekus.

Jaunumi nodokļu aplikšanas jomā

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Informācija par izmaiņām likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Likuma grozījumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri, izsludināti 02.12.2008.
Nodokļu aplikšana nekustamā īpašuma jomā.

Grozījumi MK 23.01.2001 noteikumos Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

LR Ministru kabinets
Noteikumi nr.174
06.03.2007

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 23.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" šādus grozījumus:

Tiesu izdevumi Latvijā

Saskaņā ar Latvijas Civilprocesa likumu tiesāšanās izdevumi ir tiesas izdevumi un ar lietas vešanu saistītie izdevumi.

Nodevas un to apmēri, reģistrējot nekustamo īpašumu Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatu lietās saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 106.pantu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.pantu tiek ņemta valsts nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un kancelejas nodeva.

Business Location Guide

Juridiskais birojs INLAT PLUS tika izvēlēts piedalīties starptautiskā biznesa pakalpojumu sniegšanas projektā Business Location Guide, kuru īsteno starptautiska telekompānija Euronews.

Kompleksā grāmatvedības apkalpošana

Lai atvieglotu uzņēmējdarbību, Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā saviem klientiem jaunu pakalpojumu — KOMPLEKSO GRĀMATVEDĪBAS APKALPOŠANU.

Kompleksa juridiskā apkalpošana

KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.