Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

26. marts
Piezvanīt juristam
67 505 970
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Nekustamais īpašums

Juridiskais birojs INLAT PLUS sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu Latvijā:
 • Darījumu, kas saistīti ar dzīvokļu, māju, zemes gabalu, būvju kompleksu un citu objektu, kā arī to domājamo daļu, pirkšanu, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, juridiskais nodrošinājums; dokumentu projektu sagatavošanu un klienta interešu pārstāvēšana darījuma gaitā;
 • Nekustamā īpašuma darījumu drošības nodrošināšana, nekustamā īpašuma iepriekšējā pārbaude, tai skaitā īpašuma tiesību, ieķīlājumu, apgrūtinājumu, aizliegumu, arestu, pilnvaroto personu un amata personu pilnvarojumu pārbaude, iespējamo risku atklāšana un to novēršanas piedāvājumu izstrāde;
 • Palīdzības sniegšana dokumentu un nekustamā īpašuma darījuma pareizā noformēšanā ar mērķi turpmāk saņemt termiņuzturēšanas atļauju Latvijā;
 • Palīdzības sniegšana kredīta noformēšanā nekustamā īpašuma iegādei, klienta interešu pārstāvēšana pārrunās ar kredītiestādi par kredītu saņemšanu, dzēšanu un restrukturizāciju;
 • Nekustamā īpašuma Latvijā meklēšana gan personiskajām vajadzībām (dzīvokļi, mājas u.c.), gan biznesam (biroji, ražošanas, noliktavas un citas telpas), kā arī piemeklējam telpu nomniekus (iznomātājus);
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā klienta interešu pārstāvēšana attiecībās ar pārvaldniekiem, nomniekiem (iznomātājiem), nekustamā īpašuma īpašnieku sapulcēs, rēķinu (tai skaitā, nodokļu rēķinu) saņemšanas un apmaksas nodrošināšana, telpu apkopes un apsardzes nodrošināšana, citu ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu saistītu pakalpojumu sniegšana;
 • Nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā, zemesgrāmatas ierakstu precizēšana, izmaiņu reģistrācija, palīdzība inventarizācijas lietu izgatavošanā un to aktualizācijā;
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka interešu pārstāvēšana attiecībās ar zemesgrāmatu, valsts, pašvaldības un tiesas iestādēm, kā arī ar jebkurām citām trešajām personām;
 • konsultēšana jautājumos par nekustamā īpašuma darījumu aplikšanu ar nodokļiem;
 • Nekustamā īpašuma novērtēšanas organizēšana kredīta saņemšanai, ķīlas noformēšanai vai nekustamā īpašuma pārdošanai;
 • Nekustamā īpašuma reālās atdalīšanas, sadales un apvienošanas noformēšana, kopīpašuma lietošanas kārtības noformēšana, tai skaitā nekustamā īpašuma koplietošanas līguma izstrādāšana;
 • Palīdzība jautājumos, kas saistīti ar dzīvesvietas deklarēšanu;
 • Nekustamā īpašuma ieguldīšanas komercsabiedrību pamatkapitālā noformēšana;
 • Palīdzība būvniecības dokumentācijas sagatavošanā, remonta un būvniecības darbu organizācijā, būvniecības un remontdarbu uzņēmēju piemeklēšanā, būvnormatīvu ievērošanā, būvniecības un remontdarbu uzņēmuma (apakšuzņēmuma) līgumu izstrādāšana, palīdzība nelikumīgās būvniecības legalizēšanā;
 • Jaunu daudzdzīvokļu māju (kā arī tirdzniecības centru) būvniecības projektu juridiskais nodrošinājums, tai skaitā dokumentu paketes sagatavošanas, kas ietver rezervēšanas līgumus, pirkuma, rokasnaudas, pārdošanas līgumus, kopīpašnieku vienošanās par īpašuma tiesību ierobežošanu, apkalpošanas un apsaimniekošanas līgumus, nomas līgumus, kā arī klienta (projekta developera) pavadīšana līgumu parakstīšanas procesā ar klientiem (pircējiem, nomniekiem), nekustamā īpašuma reģistrācija un sadalīšana dzīvokļu īpašumos;
 • Tiesiskā palīdzība stājoties un noformējot mantojumu ar nekustamā īpašuma pārformēšanu uz mantiniekiem;
 • Juridiskā palīdzība strīdu jautājumos, kas saistīti ar īpašuma tiesībām vai nekustamā īpašuma iznomāšanu.