Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

20. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Tiesiskā palīdzība aktīvu atgriešanā no bankām
Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzinusi AS „PNB banka” par maksātnespējīgu, kā arī ņemot vērā arvien biežāk notiekošos gadījumus, kad atsevišķas Latvijas bankas aptur operācijas ar klientu aktīviem vai atsakās pildīt klientu rīkojumus, 
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem sekojošos pakalpojumus, lai aizstāvētu viņu intereses banku priekšā:  
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Vai negodprātīgam būvētājam var atņemt sertifikātu?

05.08.2019
Pēc savas mājas celtniecības vai kapitālā remonta cilvēki bieži saskaras ar faktu, ka būvniecības organizācija savu darbu ir veikusi nekvalitatīvi, tiek atklāti neskaitāmi pārkāpumi. Attiecīgi rodas jautājums, ko var darīt, lai negodīgs būvētājs uzņemtos atbildību par savu profesionālo darbību.
Vispirms jāaicina eksperts, kurš piefiksēs visus pieļautos pārkāpumus, pēc tam var pieprasīt, lai būvētāji vai nu labotu trūkumus, vai arī atgrieztu samaksāto naudu. Gadījumā ja būvētājs atsakās labot trūkumus un īpašnieks ir spiests šim nolūkam vērsties citās būvniecības organizācijās, īpašniekam ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šajā sakarā.
 
Visbiežāk, lai no negodīgā būvētāja saņemtu zaudējumu atlīdzību vai viņam samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu, nepieciešams vērsties tiesā. Taču ir valsts organizācijas, vēršanās uz kurām bieži vien ļauj panākt kompromisu starp cietušo īpašnieku un negodīgo būvētāju pirmstiesas kārtībā. Tas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Būvniecības valsts kontroles birojs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata sūdzības par nekvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem, kas saņemtas no fiziskām personām. Būvniecības valsts kontroles birojs pieņem sūdzības par sertificēta būvniecības speciālista profesionālo darbību vai neētisku rīcību kā no fiziskām, tā no juridiskām personām.
 
Šīs sūdzības tiek rakstveidā iesniegtas Būvniecības valsts kontroles biroja sertifikācijas nodaļai pēc adreses: Krišjāņa Valdemāra iela 158, Rīga. Birojs reģistrē saņemto sūdzību, pēc tam vāc nepieciešamo informāciju no visām saistītajām fiziskajām un juridiskajām personām. Pēc informācijas apkopošanas un provizoriska novērtējuma tiek sasaukta Sūdzību izskatīšanas komisija. Komisijas locekļi sūdzību izskata 30 dienu laikā no brīža, kad saņemti būvniecības speciālista paskaidrojumi un papildu informācija (ja nepieciešams). Pēc tam komisija ieceļ sēdi, uz kuru tiek izsaukts būvniecības speciālists, par kuru tika iesniegta sūdzība. Pēc sēdes komisija sertifikācijas nodaļas vadītājam sniedz savu atzinumu un priekšlikumus. Galīgo lēmumu pieņem sertifikācijas nodaļas vadītājs saskaņā ar komisijas atzinumu un priekšlikumiem.
 
Kas tas varētu būt par lēmumu? Piemēram, gadījumā, ja komisija konstatē, ka būvniecības speciālista rīcība neatbilst labajai profesionālajai praksei vai būvniecības speciālists nepilda noteiktus normatīvos pienākumus, vai neievēro standartus, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi, tad tas var būt lēmums par brīdinājuma izteikšanu. Brīdinājumi vainīgajiem nav īpaši “bīstami”. Bet, ja vainīgā “personīgajā lietā” ir divi vai vairāki šādi brīdinājumi, tad viņam nozīmēs ārkārtas pārkvalifikāciju. Lai būvniecības speciālistam atņemtu vai apturētu sertifikātu uz laiku no 3 mēnešiem līdz 10 gadiem, ir jāpierāda, ka būvniecības speciālists apzināti meloja, parakstīja dokumentus būvniecībai, kuru nav veicis, vai arī viņa izdarītie pārkāpumi radīja draudus cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi.
/ Irina Štromberga, Juridiskā biroja Inlat Plus juriste /
Patika informācija? Dalīties