Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. aprīlis
Piezvanīt juristam
67 505 970
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Apdrošināšanas sabiedrību regresa prasības tiek atzītas par nelikumīgām

13.07.2018
2018.gada 6.jūnijā stājās spēkā Satversmes tiesas spriedums, saskaņā ar kuru likuma norma, kas piešķir apdrošināšanas sabiedrībām tiesības celt regresa prasību pret transportlīdzekļu vadītājiem, kuri ceļu satiksmes negadījumos nodarījuši zaudējumus trešajai personai un neiesniedza apdrošināšanas sabiedrībai savu saskaņotā paziņojuma eksemplāru, tika atzīta par neatbilstošu Satversmes 105.pantam.
Satversmes tiesa savā spriedumā konstatēja, ka gadījumā, kad apdrošināšanas sabiedrība vēršas tiesā, transportlīdzekļa vadītājam, kurš nodarījis zaudējumus un nav iesniedzis aizpildīto saskaņoto paziņojumu, ir pienākums regresa kārtībā atlīdzināt zaudējumus, kas radušies apdrošināšanas gadījuma rezultātā, tādējādi būtiski tiek ierobežotas šīs personas tiesības uz īpašumu.
 
Pašreizējā tiesu praksē šī norma tika piemērota vienveidīgi, kā rezultātā apdrošināšanas sabiedrību regresa prasības, pamatojoties uz šo normu, tika apmierinātas.
Apstrīdētā norma tika atzīta par neatbilstošu Satversmes 105.pantam, taču attiecībā uz personām, pret kurām šī norma tika piemērota tiesās, tā ir atzīta par spēkā neesošu no brīža, kad tika pārkāptas pamattiesības.
 
Visām tām personām, no kurām tiesas iepriekš piedzina zaudējumu atlīdzību par labu apdrošināšanas sabiedrībām, pamatojoties uz Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41.panta pirmās daļas 1.punkta “d” apakšpunktu, ir tiesības 3 mēnešu laikā kopš Satversmes tiesas sprieduma stāšanās spēkā iesniegt prasību tiesā ar lūgumu pārskatīt lietu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.
 
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 479.panta 5.punktu par jaunatklātiem apstākļiem atzīst lietas izspriešanā piemērotās tiesību normas atzīšanu par neatbilstošu augstāka juridiska spēka tiesību normai.
/ Juridiskā biroja INLAT PLUS Tiesu nodaļas vadītājs Dmitrijs Šustovs /
Patika informācija? Dalīties