Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. aprīlis
Piezvanīt juristam
67 505 970
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Juridiska palīdzība aktīvu atgūšanā no bankām

21.06.2018
Saistībā ar:
- ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesa uzsākšanu,
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma grozījumu stāšanos spēkā, saskaņā ar kuriem bankām ir pienākums pārtraukt darījumu attiecības ar "čaulas veidojumiem" no 2018.gada 9.jūlija,
- biežiem gadījumiem, kad dažas Latvijas bankas aptur darījumus ar klientu aktīviem vai atsakās izpildīt klientu rīkojumus,

Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem vairākus sekojošus pakalpojumus, kuru mērķis ir aizsargāt viņu intereses attiecībās ar bankām:
- kreditoru pretenzijas sagatavošana un iesniegšana ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesa ietvaros, kā arī citu iesniegumu un pretenziju sagatavošana attiecībās ar citām bankām;
- klienta interešu pārstāvēšana ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesa ietvaros, kā arī attiecībās ar citām bankām;
- tiesiskā palīdzība klientu aktīvu atgūšanā, kurus bankas kvalificēja kā "čaulas veidojumi" un ar kuriem ir spiesti pārtraukt sadarbību saskaņā ar likumu, palīdzība norēķinu kontu atvēršanā šādām kompānijām citās bankās ārpus Latvijas;
- tiesiskā palīdzība klientu aktīvu atgūšanā, ar kuriem bankas pēc savas iniciatīvas pārtrauc sadarbību;
- atsevišķu banku darbību likumības analīze, atsakot veikt darījumus ar klientu aktīviem un "iesaldējot" klientu aktīvus, attiecīgās konsultācijas;
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesaistīšana strīdos ar bankām, sūdzību un iesniegumu sastādīšana;
- prasības pieteikumu pret bankām iesniegšana par zaudējumu atlīdzināšanu, nelikumīgi iesaldēto naudas līdzekļu atgūšanu, klientu interešu pārstāvēšana tiesā.
Patika informācija? Dalīties