Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. aprīlis
Piezvanīt juristam
67 505 970
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Svarīgas izmaiņas Latvijas nodokļu likumdošanā 2018.gadā

16.10.2017
2018.gadā gaidāmas kārtējās izmaiņas nodokļu aplikšanā.  2017.gada jūlijā Saeima nodokļu reformas ietvaros ir pieņēmusi likumu virkni, kuri izmainīs 9 nodokļus no 15 šobrīd esošajiem nodokļiem.
Vislielākās izmaiņas ir paredzētas likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, Solidaritātes nodokļa likumā, likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, likumā Par akcīzes nodokli. Daži grozījumi ir skāruši Pievienotās vērtības nodokļa likumu, Mikrouzņēmumu nodokļa likumu, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu, likumu Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli.
 
Šajā rakstā vēlamies pastāstīt jums par grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Saskaņā ar LR likumdošanu, nodokļu maksātāji tiek nosacīti dalīti trīs pamatgrupās: 
I. algoti darbinieki, 
II. pašnodarbinātās personas (personas, kas veic saimniecisko darbību) un 
III. kapitāla īpašnieki. 
 
I. Algotus darbiniekus gaida sekojošie grozījumi: 
 
1) No 2018.gada 1.janvāra tiek ieviests diferencētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
20% no gada ienākuma līdz EUR 20 000,
23% no gada ienākuma daļas, kas pārsniedz  EUR 20 000, bet ir mazāka par EUR 55 000,
31,4% no gada ienākuma daļas, kas pārsniedz  EUR 55 000.
 
Nodokļu likme 31,4% apmērā tiek piemērota iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un samaksātajā nodoklī tiek iekļauta solidaritātes nodokļa daļa, kas noteikta saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu.
 
Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, Valsts ieņēmumu dienests aprēķina nodokļu atgriešanu likumā noteiktajos gadījumos 20% apmērā.
 
2) Nodokļu likme darba algai, kuru ietur un iemaksā budžetā darba devējs, sastādīs:
 
20% no mēneša darba algas, kas ir mazāka par EUR 1667,
23% no tās algas daļas, kas pārsniedz EUR 1667.
 
Gadījumā, ja darbinieks nav iesniedzis darba devējam nodokļu grāmatiņu, attiecībā uz jebkura izmēra algu tiek piemērots nodoklis 23% apmērā.
 
3) Attiecībā uz ienākumiem no autoratlīdzības par literārajiem darbiem (tikai), kas radīti, izdoti un izmantoti presē un citos masu informācijas līdzekļos, tiek piemērota nodokļu likme 20% apmērā. 
 
4) Bez tam, no 2018.gada 1.janvāra tiek ieviests diferencētais neapliekamais minimums, kas tiks aprēķināts katram darbiniekam individuāli. Darba vietās aprēķinot darba algu tiks piemērots Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētais mēneša neapliekamais minimums, ja tiek uzrādīta nodokļu maksātāja nodokļu grāmatiņa. Informāciju par piemērojamo prognozējamo minimumu katram darbiniekam VID paziņos darba devējam izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS divreiz gadā – līdz 1.janvārim un līdz 1.augustam.  
Ņemot vērā augstāk minēto, var rasties situācija, kad mainoties ienākumiem un piemērojot diferencēto gada neapliekamo minimumu nodokļu maksātājam vēl nāksies piemaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 
5) Sākot ar 2018.gada 1.jūliju var saņemt papildus atvieglojumu par nestrādājošo laulāto, kura apgādībā ir:
- bērns vecumā līdz trīs gadiem;
- trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (vai vecumā līdz 24 gadiem, ja turpina mācīties dienas nodaļā), no kuriem vismaz vienam ir mazāk nekā 7 gadi;
- pieci bērni vecumā līdz 18 gadiem (vai vecumā līdz 24 gadiem, ja turpina mācīties dienas nodaļā).
 
6) Līdz EUR 250 ir palielinājies ar nodokli neapliekamā darba devēja izmaksājamā apbedīšanas pabalsta apmērs (šobrīd tas sastāda EUR 231,43).
 
7) Ar nodokli neapliekamās dāvanas no darba devēja sastāda EUR 15 (šobrīd EUR 14,23).
 
8) Pensionārus arī gaida neapliekamo minimumu paaugstināšana:
- 2018.gads – 3000 eiro;
- 2019.gads– 3240 eiro;
- sākot ar 2020.gadu – 3600 eiro.
 
9) Tiks mainīta attaisnojamo izdevumu atlīdzināšanas aprēķināšana:
No ar nodokli apliekamā gada ienākuma apmēra var atskaitīt nodokļu maksātāja vai viņa ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, kas nepārsniedz 50% no viņa ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 eiro par katru ģimenes locekli. T.i. ja jūsu gada ienākums sastāda 1000 eiro, attaisnotie izdevumi tiek pieņemti tikai līdz 500 eiro.
 
Atgādinām, ka attaisnotie izdevumi ir: izdevumi ārstēšanai, izglītība, ziedojumi, tai skaitā ziedojumi [politiskajām partijām, bērnu interešu izglītība (peldēšana, valodu kursi u.t.t.).
 
Bez tam, attaisnotajos izdevumos ietilpst iemaksas privātajos pensiju fondos un izmaksas uz dzīvības apdrošināšanas līguma pamata, kuram jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz 10 gadiem, tādā apmērā, kas nepārsniedz 10% no nodokļu maksātāja ar nodokli apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eiro gadā.
 
II. Gaidāmi grozījumi fiziskās personas saimnieciskās darbības aplikšanā ar nodokli:
 
Ar 2018.gada 1.janvāri tiek ieviests saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80% apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. Reālajā dzīvē, protams, izdevumi var būt arī lielāki, taču nodokļa aprēķināšanai tiek ņemti vērā tikai šie 80%.
 
III. Ienākumu nodokli no kapitāla pienākumu gaida sekojošās izmaiņas:
 
Tiek atcelts nodoklis dividendēm, ja tās tiek apliktas ar 20% uzņēmumu ienākuma nodokli;
Tiek ieviesta kopējā nodokļu likme 20% nodoklim no kapitāla, t.sk. kapitāla pieauguma nodoklim (šobrīd ir 10% un 15%);
Atsavinot nerezidenta nekustamo īpašumu juridiskajai personai, apmaksas brīdī maksātājam jāietur 3% ( šobrīd 2%);
Ja ienākumi no kapitāla pieauguma sastāda ne vairāk kā 1000 eiro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim. Ja ienākumi pārsniedz 1000 eiro (šobrīd tas ir 711,44 eiro), deklarācija jāiesniedz vienreiz kvartālā līdz mēneša, kas seko kvartāla mēnesim, 15.datumam. 
 
Turpinājums par izmaiņām nodokļu sistēmā 2018.gadā sekos.
/ Māja Geraskina, Juridiskā biroja INLAT PLUS nodokļu konsultants /
Patika informācija? Dalīties