Jebkura lieta ir risināma.

Tūristu interešu aizsardzība Latvijā

Rīga ir tik savdabīga, daudzpusīga un ar vēsturi bagāta pilsēta, ka daudzi cilvēki vēlas to uzzināt un izjust, tomēr tam ir nepieciešams laiks. Pateicoties jaunajai programmai LIVE RIGA mūsu galvaspilsētu sāk apmeklēt liels tūristu skaits, kuri atpūšas, iepazīstoties ar Rīgas ievērojamām vietām, Latvijas tradīcijām, un vērtē Rīgas pilsētu kā savu investīciju ieguldīšanas objektu, analizējot pievilcīgu nekustamā īpašuma tirgu un biznesa organizēšanas un attīstīšanas prioritātes, ko sniedz Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kā arī ar to saistītās finanšu, nodokļu un juridiskās formalitātes.

LIVE RĪGA – pirmais lielais projekts Latvijas imidža uzlabošanai

Juridiskā biroja INLAT PLUS prezidents Viktors Koposovs bija viens no daudzajiem LIVE RĪGA partneru Foruma dalībniekiem. Dažas viņa domas par tūrisma attīstības Latvijas galvaspilsētā projekta atbalstu, protams, ir uzmanības vērti.

Mēs par Rīgu jeb kas labi rīdziniekiem – labi visiem!

Juridiskais birojs Inlat Plus ir PAR RĪGU un pievienojas visiem tiem, kas ir izteikuši atbalstu iniciatīvai, kas jau ir materializējusies – projektam Live Riga! Mūsu skatījumā šis projekts ir ne tikai veids, kā popularizēt tūristiem Rīgu, bet galvenokārt veids kā pateikt, ka ikkatra rīdzinieka spēkos ir darīt labāku šo pilsētu. Pēdēja laika negācijas, kas saistītas ar valstī un jo īpaši augstākajos varas gaiteņos notiekošo, neļauj adekvāti reaģēt uz pozitīvisma kampaņām un izvēlēties savu personīgo attieksmi pret jauno zīmolu Live Riga.
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs jebkurā brīdī sniegt kvalitatīvu un profesionālu juridisko palīdzību jebkuram ārzemju viesim, kas ieradies Rīgā, sekojošajos jautājumos:

 • vīzu un uzturēšanās atļauju saņemšana Latvijā
 • klienta pārstāvēšana Latvijas migrācijas dienestos, konsultāciju sniegšana par Latvijas migrācijas likumdošanas jautājumiem
 • darba atļauju saņemšana Latvijas teritorijā
 • darbinieka-ārzemnieka pārstāvēšana attiecībās ar darba devēju, konsultāciju sniegšana Latvijas darba likumdošanas jautājumos
 • migrācijas dienestu lēmumu par deportēšanu, atteikumu vīzu un uzturēšanas atļauju izsniegšanā, darba atļauju izsniegšanā apstrīdēšana
 • palīdzība pases nozaudēšanas gadījumā
 • kompensācijas saņemšana no aviokompānijas par bojāto vai nozaudēto bagāžu,nekvalitatīvo servisu
 • kompensācijas saņemšana no viesnīcas par nekvalitatīvo servisu
 • kompensācijas saņemšana no kompānijas, kas piedāvā automašīnu nomu, par nekvalitatīvu automašīnu vai nekvalitatīvu servisu
 • kompensācijas saņemšana no medicīnas iestādes nekvalitatīvo medicīnas pakalpojumu sniegšanas gadījumā
 • ārzemnieka kā cietušā vai apsūdzētā administratīvajās un krimināllietās tiesību un interešu aizstāvēšana, tai skaitā aizturēšanas lidostā gadījumā, pārvadot aizliegtos priekšmetus
 • jebkuru pretenziju un sūdzību sastādīšana valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī pārdevējiem un personām, kas sniedz pakalpojumus
 • tulkošanas pakalpojumu sniegšana
 • palīdzība dokumentu vākšanā apdrošināšanas vai nelaimes gadījumā, šo gadījumu fiksēšana, pieaicinot tiesu izpildītāju
 • palīdzība apdrošināšanas atlīdzības saņemšanā no Latvijas apdrošinātāja
 • kompāniju ar ārzemju kapitālu dibināšana un likvidācija
 • investora tiesību un interešu aizstāvēšana attiecībās ar citiem kompānijas īpašniekiem
 • komplekso pasākumu izstrādāšana ārzemju investīciju aizsardzībai
 • konsultāciju sniegšana jautājumos par Latvijas kompāniju bankrotēšanu
 • palīdzība Latvijas kompāniju iegādē (dokumentu noformēšana un reģistrācija, investora-pircēja tiesību un interešu aizstāvēšana, konsultācijas)
 • ārzemnieka parakstāmo dokumentu analīze un seku izskaidrošana saskaņā ar Latvijas likumdošanas normām
 • kredītu saņemšana vai pārkreditācija Latvijas bankās
 • palīdzība konflikta situāciju noregulēšanā ar Latvijas kompānijām
 • parādu piedziņa Latvijas teritorijā par labu ārzemju kreditoram
 • ārzemju tiesu lēmumu legalizācija Latvijas teritorijā
 • konsultāciju sniegšana par nodokļu likumdošanu Latvijā
 • ārzemnieka tiesību un interešu aizstāvēšana attiecībās ar Latvijas bankām
 • palīdzība jebkuru komercdarījumu nodrošināšanā un noformēšanā Latvijā
 • ārzemnieka pārstāvēšana un tā tiesību un interešu aizstāvēšana darījumos ar nekustamo īpašumu, tai skaitā dzīvokļa pirkšanas vai nomas gadījumā
 • investora tiesību un interešu aizstāvēšana būvniecības jomā
 • ārzemnieka pārstāvēšana un tā tiesību un interešu aizstāvēšana Latvijas tiesās
 • konsultācijas par laulības noslēgšanu un šķiršanu ar ārzemnieku Latvijā
 • ārzemnieka-laulātā tiesību un interešu aizstāvēšana laulības šķiršanas procesā, jautājumu noregulēšana par laulāto mantas sadali un aizbildniecību, tai skaitā jautājumos, kas saistīti ar laulātā saskarsmes tiesībām ar bērnu pēc laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņa
 • ārzemnieka mantojuma pieņemšana vai atteikšanās no mantojuma Latvijā
 • arhīva dokumentācijas un informācijas saņemšana mantojuma lietas atklāšanai vai īpašuma tiesību atjaunošana uz nekustamo īpašumu Latvijā
 • konsultāciju sniegšana par spēkā esošo Latvijas likumdošanu
 • jebkuras citas juridiskas konsultācijas

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv