Jebkura lieta ir risināma.

Par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kompānijā darbojas vairākas nodaļas: vispārējā juridiskā nodaļa, nekustamā īpašuma nodaļa un audita nodaļa. Neskaitot mūsu klientu apkalpošanu centrālajā birojā, kompānijas speciālisti vada daudzu lielu Latvijas uzņēmumu juridiskās nodaļas, veicot to darbības pastāvīgu juridisko apkalpošanu.

Kompānijā strādā pieredzējuši un kvalificēti juristi, kas specializējušies konfliktsituāciju (pirmstiesas strīdi un tiesas strīdu risināšana tiesas ceļā, strīdi ar valsts iestādēm) atrisināšanā, dažāda veida dokumentu sagatavošanas speciālisti, uzņēmējsabiedrību izveides un tiesiskā atbalsta speciālisti, speciālisti darījumos ar nekustamo īpašumu, preču zīmēm, finansu un bankas operācijām, kā arī speciālisti apdrošināšanas, muitas, autortiesību un nodokļu jomā, zvērināts revidents un auditoru grupa. Dažādu jautājumu risināšanai tiek pieaicināti arī zvērināti advokāti, notāri, vērtētāji, eksperti un citi speciālisti. Kompānija ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedrs.

Kompānija pastāvīgi publicē rakstus par aktuālām juridiskām problēmām, kā arī dažādu dokumentu projektus pazīstamos Latvijas masu saziņas līdzekļos (sk. nodaļu “Raksti”).

Kompānijas speciālisti veic zinātnisko un skaidrojošo darbu tiesiskās piemērošanas prakses jautājumos, uzstājoties ar lekcijām radio, televīzijā, mācību iestādēs un Latvijas uzņēmumos.

Kompānija piedalās starptautiskajās izstādēs, tai ir plaši starptautiskie sakari (sk. nodaļu “Starptautiskā sadarbība”), kas ļauj sniegt nepieciešamo juridisko palīdzību ārvalstīs, kā arī palīdzēt ārvalstu komersantiem Latvijā.

Kompānija ir plašu popularitāti juristu un komersantu vidū iekarojušu grāmatu autors, tādu kā "Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi", "Darījumu noformēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana", “Nomas attiecības” un citas (sk. nodaļā “Izdevumi”. Minētajās grāmatās ir apvienota pieredze uzņēmējdarbības darījumos, t.sk. komercdarījumos un darījumos ar nekustamo īpašumu, parādīti dažāda veida dokumentu iespējamie paraugi, kā arī veikts nodokļu jautājumu apskats. Visas grāmatas uzrakstītas, pamatojoties uz esošo praksi un ņemot vērā pēdējo gadu jaunākās Latvijas Republikas likumdošanas izmaiņas.

Izmantojot mūsu ilggadējo profesionālo pieredzi juridisko pakalpojumu sniegšanas jomā, Kompānija nodrošina kvalificētu tiesiskās palīdzības sniegšanu mūsu klientu problēmu atrisināšanā. Ar katru klientu strādājam atsevišķi un varam garantēt profesionālu un godprātīgu pieeju uzdotās problēmas risināšanā.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv