Mikä vain asia voi olla ratkaistu.

Lyhyesti meistä


Viktor Koposov
Chairman of the board of the Law office INLAT PLUS

Oikeusaputoimisto ”INLAT PLUS”, sen perustamisensa hetkestä v. 1996 alkaen, on yksi aktiivisimmista ja tunnetuimmista yhtiöistä, jotka toimivat Latvian oikeuspalveluksien markkinoilla. Yhtiön antamien oikeuspalveluksien laajuus ja lajit voivat vastata asiakkaiden (juridisin ja fyysillisin henkilöiden) asettamia ankarimpia vaatimuksia.

Yhtiössämme toimivat monet osastot: yleinen oikeusosasto, kiinteistön osasto ja tilintarkastusosasto. Meidän asiakaspalvelun keskustoimistossa lisäksi, Yhtiön asiantuntijat johtavat monien Latvian isojen yrityksien oikeuspalvelulaitoksia, pannen toimeen niiden toiminnan pysyvää oikeudellista säestystä.

Yhtiössämme työskentelevät kokeneet ja ammattitaitoiset lakimiehet, jotka erikoistuvat riitatilanteiden (riitojen ennen oikeudenkäyntiä ja tuomioistuinkäsittelyjen, riitojen valtionvirastojen kanssa) ratkaisemiseen; monenlaisten asiakirjojen valmistelun asiantuntijat, liikeyhtiöiden perustamisen ja oikeustukemisen erikoistuntijat; kiinteistön, tavaramerkkien liiketoimien alan asiantuntijat, finanssioperaatoiden ja pankkitoinien alan ammattimiehet; ja myöskin – vakuutus-, tulli-, tekijän- ja verotusoikeuden alan erikoistuntijat, valantehnyt tarkastaja (reviisori) ja tilintarkastajien ryhmä. Monenlaisten kysymyksien ratkaisemiseen vedetään mukaan myös valantehneet asianajajat, notaarit, arvioitsijat, ekspertit ja muut asiantuntijat. Yhtiömme on Latvian Kauppa- ja Teollisuuskamarin jäsen.

Yhtiö vakituisesti julkaisee ajankohtaisten oikeudellisten ongelmien artikkeleita, ja myöskin - monenlaisten asiakirjojen luonnosehdotuksia tunnetuissa latvialaisissa joukkoviestimissa (katsele osa ”Artikkelit”).

Yhtiön asiantuntijat tekevät tieteellistä työtä ja selvitystyötä oikeussoveltamisen käytännön kysymyksissä, pitäen luentoja radiossa, televisiossa, Latvian oppilaitoksissa yrityksissä.

Yhtiömme osallistuu kansainvälisiin näyttelyihin, sillä ovat olemassa laajat kansainväliset yhteydet (katsele osa ”Kansainvälinen yhteistoiminta”), ja se myöntää mahdollisuutta antaa tarvittavaa oikeusapua ulkomailla, ja myöskin auttaa ulkomalaisia liikemiehia Latviassa.

Yhtiömme on oikeustieteilijoiden liikemiesten piireissä hyvin suottujen kirjojen tekijä – sellaisten, kuin ”Talous- ja liikesopimuksien likimääräiset mallit”, ”Kauppojen laadinta ja kiinteistön hoito”, ”Vuokrasuhteet” ja muut (katsele osa ”Painokset”). Näissä kirjoissa on koottu yhteen työstä saadut kokemukset liiketoiminnan kauppojen alalla, ovat esitetyt monenlaisten asiakirjojen likimääräiset mallit, ja myöskin on toteutettu verotuksen kysymyksien katsaus. Kaikki kirjat ovat kirjoitetut olemassa olevan käytännön perusteella ja viimeisinä vuosina Latvian lainsäädännössä tapahtuneiden muuttojen huomioon ottaen.

Yhtiöllämme on iso ammatllisen oikeustoiminnan kokemus, ja sen ansiosta Yhtiömme turvaa ammattioikeusapua meidän asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa. Jokaisen asiakkaan kanssa me työskentelemme yksilöllisesti ja voimme taata ammatillisen ja tunnollisen tarkastelutavan esitetyn ongelman ratkaisemiseen.

Yhteyden informaatio

Toimiston osoite:
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:
Latvia, k. Riika, LV-1050, Brivibas katu, t. 40 – 15. (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv