Info meie kohta


Viktor Koposov
Chairman of the board of the Law office INLAT PLUS

Juriidiline büroo INLAT PLUS on alates oma asutamise momendist 1996. aastal olnud Läti Vabariigi juriidiliste teenuste turul üks aktiivsemaid ja tuntumaid firmasid. Pakutavate juriidiliste teenuste maht ja liigid lubavad rahuldada kõige nõudlikumate klientide (nii juriidiliste kui füüsiliste isikute) soove.

Büroos on mitu osakonda — juriidiline üldosakond, kinnisvara osakond ja audiitoriosakond. Lisaks klientide teenindamisele firma peakontoris juhivad büroo spetsialistid paljude Läti suurettevõtete juriidilisi talitusi, osaledes pidevalt nende õigusalases tegevuses.

INLAT PLUSI büroos töötavad suurte kogemustega kvalifitseeritud juristid, kes on spetsialiseerunud konfliktsituatsioonide lahendamisele (kohtueelsed vaidlused, kohtulikud arutelud ning vaidlused riigiettevõtetega), erinevat liiki dokumentide ettevalmistamisele, äriühingute õigusalasele toetamisele, kinnisvara- ja kaubamärgioperatsioonide korraldamisele, finants- ja pangaoperatsioonidele, samuti tegeldakse kindlustuse, tolli, autori- ja maksuõiguse valdkonnas, on olemas ka vannutatud revidendid ja audiitorite grupp. Mitmesuguste küsimuste lahendamiseks kaasatakse vandeadvokaate, notareid, hindajaid, eksperte ning teisi asjatundjaid. INLAT PLUS on Läti Vabariigi Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Juriidiline büroo INLAT PLUS avaldab sageli arikleid aktuaalsetel õigusalastel teemadel, samuti mitmesuguste dokumentide projekte sellistes tuntud läti ajalehtedes, nagu Biznes&Baltija, Kommersant Baltic, Respublika, Tšas ning ajakirjades Vestnik Torgovo-Promõslennoi Palatõ Latvii, Latviiski Torgovets, Balans ja paljud teised.

Büroo asjatundjad teevad õigusalast teaduslikku ja selgituslikku tööd, esinedes loengutega Läti Vabariigi raadios, televisioonis, õppeastutustes ja ettevõtetes.

Juriidiline büroo INLAT PLUS osaleb rahvusvahelistel näitustel (Potsdamis jm) ning tal on laialdased rahvusvahelised sidemed Saksamaa, Venemaa, Valgevene, Eesti, Leedu ja teiste riikide spetsialistidega, mis võimaldab osutada vajalikku õigusabi välismaal ning aidata Lätis tegutsevaid välisettevõtjaid.

INLAT PLUSI büroo on juristide ja ettevõtjate hulgas suure populaarsuse võitnud raamatute “Äri- ja majanduslepingute näidised”, “Tehingute vormistamine ja kinnisvara haldamine” (vene ja läti keeles) autor. Nendes raamatutes on üldistatud tehingute tegemise kogemusi ettevõtluses, sealhulgas äritehingud ning tehingud kinnisvaraga, on toodud erinevat liiki dokumentide näidiseid, samuti antud ülevaade maksustamisega seonduvatest küsimustest. Kõik raamatud on kirjutatud kehtiva praktika alusel, arvestades Läti seadusandluses viimaste aastate jooksul toimunud muudatusi. Toetudes paljude aastate vältel õigusalases tegevuses omandatud kogemustele, tagab INLAT PLUS kvaliteetse juriidilise abi osutamise oma klientide probleemide lahendamiseks. Iga kliendiga töötatakse individuaalselt ning tagatakse püstitatud probleemi professionaalne ja ausameelne lahendamine.

Kontaktinfo

Postiaadress:
Tel.:
Faks:
E-mail:
Läti, Riia, LV-1050, Brivibas 40-15 (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv