Kontaktinfo

Postiaadress:
E-mail:
Läti, Riia, LV-1050, Brivibas 40-15 ip@inlatplus.lv
Tel.:
Faks:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Info meie kohta

Juriidiline büroo INLAT PLUS on alates oma asutamise momendist 1996. aastal olnud Läti Vabariigi juriidiliste teenuste turul üks aktiivsemaid ja tuntumaid firmasid. Pakutavate juriidiliste teenuste maht ja liigid lubavad rahuldada kõige nõudlikumate klientide (nii juriidiliste kui füüsiliste isikute) soove.

Teenused

 • kompleksne juriidiline teenindamine
 • äritegevuse liikide vastavusse viimine Äriseaduse nõuetega
 • uute äriühingute loomine ning muudatuste tegemine olemasolevates äriühingutes, ühiskondlikes organisatsioonides, sh reorganiseerimise ja likvideerimise valdkonnas
 • lepingute, kokkulepete, ettevõtte sisemiste dokumentide jne väljatöötamine ja analüüs
 • äritegevuse kontseptsioonide väljatöötamine
 • konsultatsioonide andmine finantsküsimustes (krediit, liising, faktooring jne) ja kindlustuse alal
 • õigusalane abi kinnisvaraga seotud küsimustes, kaasa arvatud erastamine, hindamine, kinnisturaamatusse kandmine, ost-müük, rentimine, ehitus jne
 • raamatupidamisteenuste osutamine, konsultatsioonid, vannutatud revidendi ja audiitori teenused
 • teenused maksustamisküsimustes (konsultatsioonid, abi osutamine deklaratsioonide ja aastaaruannete koostamisel, maksustamise optimeerimine)
 • õigusalane abi välismajandusküsimustes
 • töö võlakohustuste kohtueelseks ja kohtulikuks sissenõudmiseks (sh pretensioonide, hagide jne koostamine), operatsioonid vekslitega
 • kliendi huvide esindamine ja kaitsmine kohtus, kohtutäiturite, riigi- ja kohaliku omavalitsuse organite ning tellija partnerite ja klientide ees
 • juriidiline abi tööseadusandluse alastes küsimustes
 • õigusalase abi osutamine kodakondsuse ja elamisloa saamiseks
 • tellija ettevõttele juriidilise iseloomuga teenuseid osutavate spetsialistide leidmine (juristid, raamatupidajad, finantsistid)
 • intellektuaalse omandiga seotud küsimuste lahendamine (kaubamärgid, autoriõigus jne)
 • õigusalane abi abielusuhete küsimustes
 • muud juriidilised teenused

Specal legal services for foreigners

 • Obtaining of visas and residence permits in Latvia
 • Representation of the client in migration services of Latvia, consultations
  in the area of migration legislation of Latvia
 • Obtaining of work permits in the territory of Latvia
 • Representation of the foreign employee in the relationship with a local
  employer, consultations in the area of labour legislation of Latvia
 • Appealing against decisions of migration services regarding extradition,
  refusal to issue visas, residence permits and work permits
 • Assistance in cases of passport loss
 • Obtaining of compensation from the air carrier for damaged or lost baggage
  and bad service
 • Obtaining of compensation from the hotel for bad service
 • Obtaining of compensation from the car rent company for bad service or
  low-quality car
 • Obtaining of compensation from the health care institution in case of
  rendering bad medical service
 • Protection of foreigners’ rights and interests in administrative and
  criminal cases, including detention at the airport for carriage of illegal
  substances
 • Preparation of any claims and complaints to public authorities and
  self-government authorities, as well as sellers and persons providing
  services
 • Rendering of translation services
 • Assistance in collecting documents regarding insurance accidents or
  accidents, fixation of these cases by the bailiff
 • Assistance in obtaining insurance compensation from the Latvian insurer
 • Registration, reorganization and liquidation of companies with foreign
  capital
 • Protection of investor’s rights and interests in the relationship with other
  owners of the company
 • Development of complex measures aimed at protection of foreign investments
 • Consultations in the area of bankruptcy of Latvian companies
 • Assistance in acquiring Latvian companies (drafting and registration of
  documents, protection of rights and interests of foreign investors,
  consultations)
 • Analysis of documents signed by foreigners and explanation of consequences
  in accordance of requirements of Latvian legislation
 • Foreigner’s obtaining of credit and refinancing at Latvian banks
 • Assistance in resolving disputes with Latvian companies
 • Debt collection in the territory of Latvia in favor of foreign creditors
 • Legalization of foreign court decisions in the territory of Latvia
 • Consultations in the area of taxation in Latvia
 • Protection of foreigner’s rights and interests in the relationship with
  Latvian banks
 • Assistance in executing any commercial transactions in Latvia
 • Representation and protection of foreigner’s rights and interests in real
  estate transactions, including purchase or rent of an apartment
 • Protection of investor’s rights and interests in the area of construction
 • Representation and protection of foreigner’s rights and interests in Latvian
  courts
 • Consultations in the area of marriage and divorce with a foreigner in Latvia
 • Protection of rights and interests of a foreign spouse in divorce
  proceedings, assistance in division of property, child custody, recovery of
  alimony
 • Acceptance of inheritance for foreigners in Latvia
 • Obtaining of archive documents and information for opening of inheritance or
  restoration of property rights on real estate in Latvia
 • Consultations in the area of applicable Latvian legislation
 • Any other legal services