Profil společnosti


Viktor Koposov
Chairman of the board of the Law office INLAT PLUS

Právnická kancelár "INLAT PLUS" je od okamžiku svého vzniku v roce 1996 jednou z významných spolecností pusobících na trhu právních služeb v Lotyšsku.

Spolecnost má nekolik oddelení: všeobecné právní oddelení, oddelení nemovitého majetku a auditorské oddelení. Krome poskytování služeb v hlavní kancelári nabízejí odborníci spolecnosti komplexní právnické služby prímo v podnicích klientu.

V právnické kancelári "INLAT PLUS" pracují zkušení a kvalifikovaní právníci, kterí se specializují na rozhodování konfliktních situací (mimosoudní spory a soudní projednávání, spory se státními institucemi), specialisté na prípravu dokumentu ruzných druhu, zakládání a právní podporu podnikatelských spolecností, odborníci na operace s nemovitým majetkem, výrobními znackami, na financní a bankovní operace a také specialisté v oblasti pojištovacího, celního, autorského a danového práva, prísežný revizor a skupina auditoru. Pri rešení ruzných otázek se také zapojují prísežní advokáti, notári, odhadci, znalci a jiní odborníci. Spolecnost je clenem Obchodne-prumyslové komory Lotyšska a Lotyšské asociace obchodníku.

Právnická kancelár "INLAT PLUS" pravidelne publikuje clánky o aktuálních právních problémech a také návrhy ruzných dokumentu ve známých lotyšských sdelovacích prostredcích, jako jsou noviny "Biznes&Baltija", "Kommersant Baltic", "Telegraf", casopisy "Latvijas Ekonomists", "Tirgotajs", "Balans" a mnohé další.

Specialisté spolecnosti se zabývají vedeckou a vysvetlovací prací v otázkách aplikace právní praxe, vystupují s prednáškami v rádiu, televizi, ve školních institucích i v podnicích Lotyšska.

Právnická kancelár "INLAT PLUS" se úcastní mezinárodních výstav (v Postupimi i jinde), konferencí, udržuje mezinárodní styky (v Nemecku, Rusku, Belorusku, Estonsku, Litve a v jiných zemích), což umožnuje poskytovat nutnou právní pomoc v zahranicí a také pomáhat zahranicním podnikatelum v Lotyšsku.

Právnická kancelár "INLAT PLUS" je autorem knih, které si získaly velkou popularitu v právnické a podnikatelské sfére, jako "Názorné ukázky hospodárských a obchodních smluv", "Uzavírání dohod a správa nemovitostí" (v lotyštine i ruštine). V techto knihách jsou zobecneny zkušenosti úkonu v podnikatelské cinnosti, mezi jiným v obchodních smlouvách a smlouvách s nemovitým majetkem, dále jsou uvedeny názorné vzorce dokumentu ruzných druhu a také je uveden prehled zdanení. Všechny knihy jsou napsány na základe existující praxe a s ohledem na zmeny v zákonodárství Lotyšska za poslední roky.

Na základe mnohaleté zkušenosti profesionální právní cinnosti Advokátní kancelár "INLAT PLUS" zajištuje kvalifikovanou právní pomoc v rešení problému našich klientu. S každým klientem pracujeme individuálne a mužeme garantovat profesionální a svedomitý prístup k rešení daného problému.

Kontakty

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Brivibas 40-15, LV-1050, Riga, Lotyšsko (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv